Thomas Edison

Thomas Alva Edison byl americký vynálezce a podnikatel. Na jeho jméno je vedeno 2332 patentů.

Neměl lehké dětství. Od malička byl hodně nemocný, do školy chodil pouze krátce. Už jako chlapec se velmi zajímal o přírodní vědy. Ve svých 10 letech ve sklepě domu, kde s rodiči bydlel, vybudoval malou chemickou laboratoř. Chemikálie byly drahé, musel si na ně vydělávat prodejem zeleniny a roznáškou novin. Jeho život silně ovlivnil fakt, že při svých pokusech částečně ohluchl.

V 15 letech začal vydávat vlastní noviny – The Weekly Herald. Vystřídal různá zaměstnání, mnoho jeho prvních vynálezů souviselo se skutečností, že pracoval jako telegrafista.

Tiskací telegraf, duplexní telegraf a vícekanálový automatický telegraf patřily mezi první vynálezy, které Edison prodal. Utržené desítky tisíc dolarů investoval do laboratoře v Menlo Park. Ta byla celosvětově prvním zařízením, které bylo vybudováno za účelem vývoje a aplikace nových vědeckých poznatků a technologií.

Thomas Edison šel velmi pragmaticky a cílevědomě za výsledkem, kterým bylo využití jeho nápadů k výrobě prodejných produktů. Proto během svého života založil řadu firem. Zaměstnával v nich mnoho nadaných lidí, jež pečlivě osobně vybíral. Nejslavnějším zaměstnancem v celé historii Edisonových firem je Nikola Tesla, který však poté, co mu Edison nezaplatil za zakázku, firmu opustil.

Nejvýznamnější Edisonovou firmou je zřejmě v roce 1889 založená Edison General Electric Company. V roce 1892 se změnila ve společnost General Electric, která je dnes jednou z největších nadnárodních firem celého světa.

Z mnoha společností lze uvést filmové studio Black Maria v New Jersey (1893) nebo Edison Botanic Research Company, která od roku 1927 hledala náhražku přírodního kaučuku.

Jedna z firem, Edison Illuminating Company, zaměstnávala od roku 1891 pozdějšího automobilového magnáta Henryho Forda. Ten byl až do Edisonovy smrti jeho velmi dobrým přítelem.

V továrně Edison Machine Company započal svoji praxi absolvent ČVUT Emil Kolben, který se později stal jedním z nejvýznamnějších československých podnikatelů.

Edisonovu pozornost zaujaly cesty fotografa Jamese Ricaltona, kterému financoval výpravu na Dálný východ, jež měla zjistit, zda bude bambusové vlákno vhodné pro použití v žárovce. Ricalton v únoru 1888 odjel ze Spojených států a na Ceylon přijel přes Suezský průplav 1. dubna. Navštívil všechny části ostrova, testoval stovky vzorků a pokračoval do Britské Indie, Singapuru, Číny a Japonska a stal se expertem na vlastnosti různých druhů bambusu. Domů se vrátil jeden rok po svém odchodu se stovkami vzorků pro Edisona a doporučením na dva nejvhodnější. Toto vlákno Edison používal po dobu devíti měsíců, než našel vhodnější wolfram.

Mezi nejznámější Edisonovy vynálezy patří fonograf (předchůdce gramofonu) a mylně je k nim počítána i žárovka, kterou ovšem pouze zdokonalil a nechal si patentovat. Edison je také zakladatelem dodnes vydávaného prestižního časopisu Science.

Hlásil se ke křesťanskému vyznání, vynikal svojí podnikavostí, pracovitostí a cílevědomostí. Byl dvakrát ženatý, z každého manželství měl tři děti. Společně se svojí druhou manželkou je pochován v Glenmontu ve West Orange, v místech, kde strávil podstatnou část svého života. V den jeho pohřbu 21. října 1931 byly na Edisonovu počest v USA zhasnuty všechny žárovky.

 

Vynálezy a patenty:

1868 – sčítač hlasů
1869 – tiskací telegraf pro potřeby burzy v New Yorku
1871 – podstatné vylepšení psacího stroje
1875 – duplexní a automatický telegraf a základní principy bezdrátové telegrafie
1876 – uhlíkový reostat
1877 – cyklostyl
1877 – fonograf (jeho vývoj probíhal dalších 10 let, než mohl být první model uveden na trh)
1878 – uhlíkový mikrofon, podstatné vylepšení Bellova telefonu
1879 – žárovka – Dne 21. října vydržela první pokusná žárovka svítit 13,5 hodiny.
1880 – elektroměr
1880 – magnetický třídič železné rudy
1881 – dynamo na výrobu elektrického proudu
1882 – elektrocentrála
1882 – v New Yorku v praxi předvedl první elektrárnu a funkční elektrický rozvod
22. prosince 1882 – první elektricky osvícený vánoční strom
1883 – v jeho laboratořích byl objeven Edisonův jev, jenž je základem elektronky
1885 – tavná pojistka
1889 – 35 mm široký filmový pás s perforací, používaný i po více než 100 letech
1889 – kinematograf (filmová kamera) a tzv. kinetoskop jako první promítací stroj
1896 – fluorescenční stínítko pro zobrazení rentgenových paprsků
1900 – akumulátor na bázi NiFe
1902 – elektromobil
1903 – rotační pec pro výrobu cementu
1913 – synchronizace zvuku a promítaného filmu
1914 – gramofonová deska
1930 – umělý kaučuk